הליך בוררות הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה הצדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור. בחלק מן המקרים, הליך הבוררות הינו חלק בלתי נפרד מנספח חוזה או כל הסכם התקשרות אחר בין מזמין עבודה לקבלן, כשזהות הבורר מצויינת ובמקרים אחרים לא.

בשונה מהליך הגישור, הבורר מחוייב להיות אובייקטיבי אך לא נייטרלי כמגשר. כמו כן, מחוייב הבורר להכריע בסכסוך שלפניו וזאת בניגוד לדעה הרווחת לפיה הבורר מפשר. בהתאם לכך, רשאי הבורר במהלך כל הליך בוררות לקבל עמדתו של צד אחד במלואה ולחייב את הצד האחר במלוא הסכום. כמו כן, רשאי הבורר אף לדחות את התביעה על כל מרכיביה וזאת בדומה לביהמ"ש.

סדר הדין בבוררות הוא בדרך כלל חופשי יותר, ונתון יותר לשליטת הצדדים. אולם אם לא הוסכם במפורש בין הצדדים על כללים שונים, קובע החוק כללים החלים על כל בוררות, המסדירים את ניהול ההליך, הליכים מקדמיים, חקירת העדים, משך זמן הבוררות, וכיוצא בזה. כללים אלו מצויים בתוספת הראשונה לחוק.

בוררויות אינן מחויבות להידון על פי הדין המהותי אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת או לחלופין קבעו הצדדים כי ניתן להגיש ערעור על הפסק לבית המשפט. עד לשנת 2008 פסקי בוררות לא היו חייבים בנימוק, אלא אם כן הורו זאת הצדדים לבורר במפורש. בסוף שנת 2008 התקבל תיקון מס' 2 לחוק הבוררות והתהפכה ברירת המחדל – כל עוד לא קבעו הצדדים אחרת חלה חובת הנמקה על הבורר. דרישות צורניות – על פסק הבורר לכלול על פי החוק את חתימת הבורר ותאריך החתימה.

זהות הבורר

כל אדם יכול להיות בורר – אין נדרשת כל הכשרה לשם כך, ואין צורך בכל השכלה מיוחדת. עם זאת, יש להניח כי הצדדים לא יפקירו עניינם בפני סתם אדם שאינו בקיא בחוק או בעניין המהווה את נושא הבוררות. יש המעבירים בוררויות למומחים 'בעניין שבו נוגעת הבוררות'. כך למשל בתביעה בגין ליקויי בניה נהוג לפנות למהנדס בניין או לשמאי מקרקעין שישמש כבורר.

יש מקרים בהם הצדדים מסכימים על זהות הבורר בעצמם, ויש הנדרשים לשם כך לעזרת בית המשפט. יש המפקידים את זהות הבורר בידי גוף שלישי, ולדוגמה "בורר שימונה על ידי איגוד המוסכים" או "בורר שימונה על ידי לשכת עורכי הדין". מינויו של בורר תקף עד לסיום הבוררות אלא אם כן הועבר מכהונתו על ידי בית המשפט, או שהצדדים הסכימו על סיום המינוי, או שהחליט להתפטר.

יתרונות הליך הבוררות

 • הליך הבוררות קצר משמעותית מניהול תיק בביהמ"ש.
 • זהות 'הבורר – מומחה' נקבעת ע"י הצדדים.
 • דיון בבית המשפט הוא גלוי ופסק הדין מתפרסם בציבור, בעוד שבוררות יכולה להישאר חשאית.
 • סכסוכים משפטיים עשויים לכלול הכרעות הדורשות ידע מקצועי או טכני, ואלו בבוררות – הצדדים יכולים לבחור לעצמם בורר שהוא בעל מקצוע שאינו שופט – מהנדס, רואה חשבון, אדריכל וכדומה.

קראו עוד: יעוץ ופיקוח עסקי

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטיכם ואנחנו נעזור לכם

  מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

  השאירו פרטים ותוכלו להיות בטוחים

  חברת קידום אתרים אורגני חברת קידום אתרים אורגני
  דילוג לתוכן