מהו מקור הרטיבות בנכס ומדוע חשוב לבצע בדיקה לגילוי ליקוי רטיבות? ובכן, רטיבות בנכס הינה אחת הבעיות היותר קשות בנכס, הן בתפיסה בעיני הדיירים והן ברמת הטיפול הנדרש לסלקם לאלתר.

הטיפול הנדרש לאיתור ותיקון התקלה, מתשנה בהתאם לחתך התקלה. במקרים רבים, מדובר בבעיות נקודתיות, כתוצאה מהיעדר פרטי איטום בסיסים. אלה בעיות המתגלות בקלות במהלך ביצוע בדיקת רטיבות. ואלו במקרים אחרים, יתכנו בעיות מורכבת יותר, אשר משלבות מספר כשלים ואשר בהתאם יידרש טיפול מעמיק יותר. יש לציין כי מרבית התקלות הנוגעות לרטיבות בנכס, נובעות מהיעדר איטום ולאו דווקא בגלל כשל זה או אחר בצנרת.

הטיפול בנזקי רטיבות ומערכת האיטום לרוב הינו פשוט ועם זאת, אבחון התקלה ואופן תיקונה נדרש בביצוע קפדני, אשר כולל הערכה מקיפה לכלל פרטי האיטום באזור הנזק, כולל בדיקות אלימינציה שונות, עד לאיתור הכשל.

ליקויי רטיבות אופייניים בדירה

ולהלן חתך תקלות אופייני בנושא רטיבות – היעדר יישום פרטי בניין בתחום האיטום (חדרים רטובים/מעברי צנרת וחגורות הפרדה באזור יח' הדיור), חדירות מים מקירות חוץ (בעיקר בבנייה מתועשת – בפרט ברנוביץ), איטום לקוי באזור נקזים מרפסות וזחילת מים ע"ג הצנרות,היעדר איטום בגב נק' מים בחדרים רטובים, היעדר מישקים גמישים חדרים רטובים ומרפסות, היעדר מאריכים באזור נקזים ומעבר מים לסומסום, ביצוע לקוי של מקלות סבא ואיטום צנרת חודרת בגגות, היעדר בדיקות לחץ נדרשות לצנרות אספקה ובלונים לדלוחין.

איתור נזקי רטיבות ובדיקות נדרשות

איתור ליקוי רטיבות, מתבצע כפי שהובהר לעיל: הן עב"ס בדיקה ואלימנציה של פרטי האיטום ומע' המים והן על ידי שימוש בעזרים מכאניים. לצורך בחינה מהירה של מקור הנזק, נדרש להבחין באם מדובר בנזק צנרת או כשל באיטום (כפי שצוין לעיל, מרבית ליקוי הרטיבות, מקורם בגלל כשלים במע' האיטום ולווא דווקא נזקי צנרת). אבחנה בין שני כשלים אלו, תסייע מאוד בהמשך ההליך להבין את מקור התקלה.

אבחון התקלה נעשה ע"י בדיקות שעונים/מד רטיבות ועזרים נוספים. בנוסף, וככל שמעמיקים, יידרש פירוק מבוקר של מספר אריחים ובדיקות המצעים, כמו גם הצנרות. בדיקת הצנרות תתאפשר ע"י בדיקת בלונים/מנומטר או סיב אופטי למקרה של כשל בקווים ראשיים.

הבעיות הנגרמות כתוצאה מרטיבות בנכס

 • פגיעה בשווי הבית, כל עוד הנזקים לא תוקנו.
 • פגיעה באיכות חיי המגורים בנכס.
 • פגיעה בבריאות, במקרים בהם קיימת רטיבות רבה(כאשר קיימת רטיבות בנכס ובנוסף הנכס אינו מאוורר, הרטיבות המוגברת מעלה את אחוזי הלחות בבית, עד לכדי עיבוי 'קונדסנסציה', ואשר בעקבותה מתפתח עובש ע"ג קירות הבית.
 • פגיעה ברכוש, כתוצאה מעלייה קפילאריית ע"ג הקירות ובמקומות רבים בהם קיימים רהיטים צמודי מבנה.
 • במקרים בהם מים יגיעו לאזור לוח החשמל, ישרפו חצאי אוטומט, פסי הצבירה ואביזרים או מכשירים נוספים בנכס ובלוח עד לכדי סכנה ממשית. (במקרים של מים וחשמל, נדרש לפעול באופן מיידי לתיקון הליקויים).

תקופות האחריות והבדק

הגדרת תקופות הבדק והאחריות בחוק מכר דירות מתפצלות לשתיים: תקופת עריכת בדק בית – משתנה ואליה מתווספת תקופת אחריות – קבועה. ההבדל בין תקופות אלו, הינו נטל ההוכחה. בתקופת הבדק –  הדייר אינו נדרש להוכיח דבר, כל זאת בהנחה והכשל לא נגרם כתוצאה מביצוע שינויים שבוצעו על ידו. בתקופת האחריות – נדרש הדייר להוכיח כי הכשל הינו באחריות הקבלן. למעשה מרבית הקבלנים סוכמים את שתי התקופות לכדי תקופה אחת ובהתאם מטפלים בליקוי.

אחריות לתיקון הליקויים על ידי הקבלן – 'כפל אחריות' או תקופת אחריות נוספת

למעשה, הקבלן אינו מחוייב עפ"י כל דין לתת כפל אחריות לתיקונים שבוצעו על ידו, כל שכן כאשר התיקון מבוצע במסגרת תקופת האחריות. קבלנים מפעילים שיקול דעת רב אשר למועד דיווח התקלות השונות, חתך התקלות המשתנה ממקצוע למקצוע ובאם טופלה או דווחה התקלה בעבר. מנסיון העבר וככל שקשור לליקוי רטיבות, ברוב המקרים, קבלנים יעדיפו לפעול לתיקון והקטנת הנזק, בכדי למנוע חשיפה לתביעה משפטית.

יובהר בזאת, כי במסגרת ביהמ"ש ו/או הליך גישור או כל הסכם אחר הנחתם בהסכמה בין הצדדים ובו מוסכם כי הקבלן יתן תקופת נוספת כאחריות לביצוע התיקונים, תינתן 'תקופה נוספת' המשתנה בהתאם לאופי התביעה ו/או ההליך.

הבעיות הניצבות בדרך לתיקון ליקויי בניה

הטיפול בליקוי בנייה רצוף מכשולים, אשר בהיעדר פתרון מובילים את הדייר-קבלן למסלול התנגשות.

מועד גילוי הנזק

הינו לרוב מיום אכלוס הנכס ואילך(דיירים בודדים, מבקשים רשות הקבלן להביא בודק מטעמם, לצורך בדיקה מקדימה, עוד בזמן בניית הנכס או לחילופין לבצע פרוטוקול מסירה ראשוני עם מומחה מטעמם) דבר המתאפשר ע"י קבלנים בודדים וחבל.

בדיקה זו טובה לשני הצדדים, לצורך מזעור נזקים עתידי, היות וביצוע התיקונים לאחר אכלוס הדירה, לא פעם נתקל בסירוב מצד הדיירים. ומשכך, עולות הרבה מאוד תהיות מצד הדיירים אשר להתנהלות הקבלן ונכונותו לפעול לתיקון הליקויים, וזאת בדומה לדוג' הבאות:

 • לקבלן היה את כל הזמן שבעולם לתקן את הליקויים, מדוע המתין שניכנס?
 • עכשיו כשהנכס מאוכלס, מדוע בכלל לאפשר לו להיכנס, הרי הנזק הוא בכלל בדירה למטה?
 • לא חבל על כל הלכלוך והאבק?! האם הדירה שלי תהפוך שוב לאתר עבודה?
 • מי ישלם לי על כל ימי העבודה שאני מפסיד?
 • לא סומך על הקבלן בשלב זה, האם אפשר להביא משהו אחר?

היעדר רזרבה – אשר נדרשת עפ"י חוק. לעיתים גם הרזרבה שניתנה, אינה יכולה לתת פתרון מלא לבעיה שצצה, כל שכן במידה וניתנה רזרבה בעלת 'שונות גבוהה' מסדרה שונה שאינה מתאימה כלל.

עבודה מצד ג' – בבניינים משותפים, דו משפחתיים, קוטג'ים, או כל בניין המוגדר ברשות כבניין משותף, קיימים אלמנטים רבים, הנמצאים בצמידות בין דירה אחת לאחרת, במקרים רבים ומסיבות שאינן תמיד מובנות, לא מתאפשר ביצוע התיקונים ע"י השכן/הוועד.

במקרים אלו, קיימת חובה חקוקה שלא תמיד עומדת לעיני הדיירים ו/או הקבלנים, כדלהלן – דייר מחוייב לאפשר ביצוע התיקונים מדירתו מכוח:

 • חוזה מכר.
 • תקנון מצוי לבתים משותפים.
 • חוק מכר דירות.

במקרים בהם, לא מתאפשרת כניסה, ע"י הדייר, נדרש להוציא מכתבי התראה, טרם פנייה לערכאות. במרבית המקרים הבעיה נפתרת בהידברות, במקרים בודדים, ניאלץ הדייר לפנות לערכאות משפטיות ולבקש 'צו עשה' לצורך תיקון הנזקים באופן מיידי.

לחצו כאן למידע רלוונטי על –  חוות דעת הנדסיות

מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

השאירו פרטיכם ואנחנו נעזור לכם

  מעוניינים להיכנס לדירה בבטחון ?

  השאירו פרטים ותוכלו להיות בטוחים

  חברת קידום אתרים אורגני חברת קידום אתרים אורגני
  נשמח לעמוד לשירותכם דילוג לתוכן