מורן 9 להבים ת.ד. 937 מיקוד 8533800

חוות דעת הנדסית לבית משפט

מהי משמעות חוות דעת הנדסית לבית משפט מטעם המומחה? ובכן המומחה משמש 'כזרוע הארוכה' של ביהמ"ש 'ויד ימינו'.

יותר ויותר שופטים ממנים מומחים מטעמם המוסכמים על שני הצדדים, לעניין ליקויי בניה.

מטרת המומחה לקבוע גובה עלות התיקונים שנדרש הקבלן לבצע/שיעור הפיצוי הכספי שנדרש הקבלן לשלם בגין ליקויים שלא ניתן לבצע. מומחה ביהמ"ש מספק את 'המטריה המקצועית' בהתאם לתיק המונח בפניו ומשמש כזרוע הארוכה של ביהמ"ש ויד ימינו.

בהתאם לכך, מקבלת חוו"ד המומחה, חשיבות גבוהה יותר על פני שאר חוו"ד שהוגשו.

דוגמא על חוות דעת הנדסית לבית משפט בעניין – "בתי-המשפט רואים במינוי מומחה נוהג שיש לעודדו", מסביר עו"ד גיא משיח.

"המומחה חוסך את הצורך להביא ראיות נוספות ולחקור עדים ובכך חוסך זמן שיפוטי יקר והוצאות לצדדים. בדרך כלל יאמץ בית-המשפט את המלצות המומחה, אלא אם ישנם נימוקים שיניעו אותו שלא לעשות כן, למשל שגיאה קשה בחוות-הדעת".

קראו על –

 

חוות דעת הנדסית לבית משפט

בית המשפט יאמץ בדרך כלל את חוות הדעת של המומחה

דוגמא על חוות דעת הנדסית לבית משפט בעניין – עמדה זו של בתי המשפט בוטאה גם בע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ. מונטי רבי שם נקבע: "משמנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה, אלא אם כן נראית סיבה בולטת שלא לעשות כן.

לא יטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהיעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן.

חוות דעת מומחה לבית משפט, מתקבלות לרוב ללא עוררין ומהוות גושפנקא לאומדן ראש הנזק. ועם זאת, חוו"ד מומחה 'אינה חסינה בפני ביקורת עניינית, היא איננה בבחינת "לוחות הברית", כזה ראה וקדש ובהתאם ניתן לנסות ולתקוף אותה, בכלים החוקיים ובדרכים המשפטיות המקובלות'.

ביהמ"ש אינו חייב לאמץ חוות דעת מטעם מומחה

דוגמא – ביהמ"ש העליון בע"א 680/87 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף אליהו, אגב הפניה לפסק דינו של הנשיא שמגר בבע"א 402/85 מרקוביץ ואח ' נ' עירית ראשון לציון , הביע את זכותם של הצדדים לדרוש הבהרות מהמומחה ואף לחקור אותו בבית המשפט בפוסקו: "הצדדים רשאים לדרוש הבהרות מן העד, כאמור בתקנה הרלוואנטית, ואף לחקור אותו, כפי שעולה מפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971. אולם יכולתם של הצדדים להביא ראיות נוספות מצטמצמת".

האם ניתן להגיש ערעור בערכאה לעניין חוות דעת מטעם מומחה?

דוגמא – בע"א 680/87 המגן בע"מ ואח' נ. אליהו מ"ו (154,)4 נפסק: " מקום שהערכאה קמא פסקה על סמך דברו של המומחה, מצומצמת מידת ההתערבות של ערכאת הערעור.

היא לא תתערב, אלא אם כן נראה לה שהמומחה שגה עד כדי כך שאפילו בית המשפט, החסר ידע מקצועי באותו תחום, יוכל לומר שדעתו של המומחה מופרכת".

חוות דעת הנדסית לבית משפט: חוות דעת מומחה | ניר גורוביץ וידר

תוכן עניינים

מאמרים נוספים