מורן 9 להבים ת.ד. 937 מיקוד 8533800

FAQ

שאלות ותשובות

עדיין יש לכם שאלות שלא באו על סיפוקן?
הנה תשובות לנושאים נוספים חשובים:

לרוב, הרטיבות נראית לעין גם בעיניים לא מקצועיות. במידה ונראה אחד מהסימנים הבאים, יש להניח שקיימת רטיבות בנכס. והסימנים הנם: תפרחות בין האריחים, קילופי צבע מעל הפנלים ושינוי בגוון הרובה.

נתקלתי במעט מאוד מצבים המאפשרים להימנע מקבלת הנכס. במרבית המקרים, יאלץ הדייר באין כורחו לקבל את הנכס.

התשובה הטכנית, כן. השאלה הנכונה היא, מהם הליקויים המשעמותיים וכיצד לתקן אותם.

הסיבה הפשוטה הנה, היות וקיימים מקורות רבים לחדירת מים לנכס. פנים וחוץ.

חשוב לבדוק אינסטלציה, אלומיניום, ריצוף/חיפוי ודרישות מינימום הנוגעות לאוורור, גובה ומידות מינימאליות.

התשובה תלויה בסוג הליקוי, עלות הנזק והקבלן. יש קבלנים הנוטים לתקן ויש כאילו שמעדיפים לשפות כנגד חלק מהליקויים.

בגדול, לקבלן יש את שנת הבדק,

יש קבלנים שפועלים מיד לאחר קבלת חוות הדעת ויש כאלה שלוקחים את כל השנה.

מתוקף חוק מכר כלל הליקויים הנם באחריות הקבלן. קיימות תקופות בדק ואחריות קבועות בחוק לכל אחד ואחד ממקצועות הבניין.

בהכרח זה אומר שקיים מקור רטיבות, או שהיה כזה דוגמת הצפה/נזילה שעדיין לא התייבש ונדרש בהמשך תיקון.

ראשית, לתקן את מקור הנזק, בהקדם האפשרי. והדבר הלא פחות חשוב זה לטפל באותה רטיבות שכבר חדרה לשכבת החול/סומסום מתחת לריצוף.